Mark de Krosse

Mediation voor Amsterdam en omstreken

Mark De Krosse

Echtscheidingsexpert

Een menselijke, maar toch no-nonsense-aanpak.

Mediation als oplossing voor conflicten

Een echtscheiding, een arbeidsconflict of zakelijk geschil?

Conflicten kunnen vrijwel overal ontstaan. In relaties, in de familie, tussen buren, op het werk, in zakelijke relaties en zo kunnen we de lijst bijna oneindig lang maken.

Als je niet wilt dat een conflict verder escaleert, maar wordt opgelost dan zou mediation uitkomst kunnen bieden. Neem gratis en vrijblijvend contact met me op! Ik praat je dan bij over wat mediation kan bieden en hoe ik je daarbij kan helpen.

Profiel
Vrijheid

Een conflict is vrijwel altijd op te lossen

De meeste conflicten in het leven lossen we zelfstandig op, maar soms lukt dat niet. Soms kunnen de verhoudingen zo ernstig verstoord raken dat er geen normaal overleg meer mogelijk lijkt. Ook zijn er situaties waarin het overzicht weg is en niet zelden komt het voor dat partijen zelfs de aanleiding van het conflict niet eens meer paraat hebben.

Partijen kunnen dan baat hebben bij begeleiding van een mediator. Iemand die geen positie inneemt maar wel een luisterend oor voor alle partijen biedt. Een goede mediator zorgt er ook voor dat alles wat gezegd dient te worden op een goede manier op tafel komt.

Je gelijk krijgen of samen een oplossing vinden?

Kort gezegd is mediation het oplossen van een conflict onder begeleiding van een mediator, een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar. Bij mediation gaat het niet om gelijk hebben en gelijk krijgen, winnen of verliezen, maar om het vinden van een voor partijen acceptabele oplossing van het conflict.

Conflicten
Mark de Krosse

De voordelen van mediation

Niets doen en een conflict laten voortduren is een wijze van conflicthantering die vaker voorkomt dan je zou denken. Erg frustrerend en je schiet er niets mee op. Procederen, in welke vorm dan ook, komt ook vaak voor. Meestal is dat een tijdrovende en kostbare proces. De uitkomst is onzeker, er is immers altijd een zeker risico en de sfeer tussen partijen knapt er zelden van op. De belangrijkste voordelen van mediation op een rij:

 

✓   Bij mediation worden de kosten gedeeld door beide partijen (meestal ieder de helft). Lees hier meer over de kosten.

✓   Het tarief van een mediator ligt veelal lager dan dat van een advocaat.

✓   Een mediationtraject bestaat vaak tussen drie en vijf gesprekken van twee uur en kan dus snel afgerond worden. Een gang naar de rechter beloopt zo maar enkele maanden.

✓   Partijen hebben daadwerkelijke invloed op de uitkomst. De uitkomst wordt gedragen door beide partijen, bij een rechterlijke uitspraak wordt meestal een partij teleurgesteld en niet zelden alle partijen.

✓   Mediation leidt vaak tot een normalisatie van de relatie tussen partijen, bij een rechtsgang is dat meestal niet het geval.

Hoe verloopt het mediationtraject? 

De vrijblijvende kennismaking

Het traject begint eigenlijk altijd met een vrijblijvende kennismaking/intake. Voor partijen is dit belangrijk om te bepalen of zij een klik hebben en of er een vertrouwensbasis is. Vertrouwen bij alle partijen is essentieel. Er worden gevoelige zaken met elkaar besproken.

Tijdens de kennismaking komt het conflict summier aan de orde. Niet veel meer dan nodig om een korte omschrijving te maken voor in de mediationovereenkomst.

Vervolgens controleert de mediator bij partijen of zij vrijwillig deelnemen, voor zichzelf (of hun organisatie) kunnen en mogen opkomen en of partijen constructief aan de mediation willen beginnen.

Contacten Mark
Mediationovereenkomst

De mediationovereenkomst

Voordat de traject echt start sluiten de partijen met de mediator een overeenkomst. Hierin wordt vooral de rol van de mediator geregeld. De kosten van het traject en de kostenverdeling tussen partijen worden geregeld. En niet onbelangrijk, de geheimhoudingsplicht wordt schriftelijk vastgelegd. Er wordt nog niets over de gang van zaken tussen partijen geregeld. Dat komt later.

De overeenkomst voldoet aan de eisen die het MfN daaraan stelt. Er wordt ook verwezen naar een klachtenprocedure en naar de gedragsregels waaraan de mediator gebonden is.

De gesprekken

In het eerste gesprek legt de mediator nog een keer het proces uit, refereert aan de mediationovereenkomst, checkt de vrijwilligheid en wijst iedereen nog even op zijn geheimhouding en verantwoordelijkhede. Dan begint het werk pas echt.

Het is de verantwoordelijkheid van de mediator dat partijen in een veilige omgeving hun verhaal kunnen doen. De mediator stelt zich onpartijdig en neutraal op, en stelt de nodige vragen om alle zaken op tafel te krijgen. Vaak lukt dat niet in het eerste gesprek, soms wel. Als alles wat besproken moet worden besproken is, gaan partijen op zoek naar oplossingen en proberen we samen afspraken te maken.

Gesprekken voeren
D Arbeidsmediation

De vaststellingsovereenkomst

Als partijen tot oplossingen komen, en dat is in het overgrote deel van de gevallen zo, dan legt de mediator deze zo goed mogeijk vast in een vaststellingsovereenkomst. Of bij een echtscheiding in het convenant. Op dat moment worden de afspraken pas bindend. Partijen kunnen namenlijk tussentijds de mediation afbreken en zijn dan niet gebonden aan wat ze tot dusver hebben besproken. Dit geeft partijen tijdens het mediationtraject de ruimte om alle mogelijkheden te bespreken en te verkennen.

Als de afspraken netjes zijn vastgelegd en getekend zijn dan eindigt het mediationtraject. De mediator zal het proces ook formeel beëindigen. Soms is er een stukje nazorg nodig. Ook daar ben ik voor beschikbaar.

%

Na het zetten van de laatste handtekeningen is het traject voltooid.

Mediation als oplossing voor conflicten

Een echtscheiding, een arbeidsconflict of zakelijk geschil?

Conflicten kunnen vrijwel overal ontstaan. In relaties, in de familie, tussen buren, op het werk, in zakelijke relaties en zo kunnen we de lijst bijna oneindig lang maken.

Als je niet wilt dat een conflict verder escaleert, maar wordt opgelost dan zou mediation uitkomst kunnen bieden. Neem gratis en vrijblijvend contact met me op! Ik praat je dan bij over wat mediation kan bieden en hoe ik je daarbij kan helpen.

Profiel

Een conflict is vrijwel altijd op te lossen

De meeste conflicten in het leven lossen we zelfstandig op, maar soms lukt dat niet. Soms kunnen de verhoudingen zo ernstig verstoord raken dat er geen normaal overleg meer mogelijk lijkt. Ook zijn er situaties waarin het overzicht weg is en niet zelden komt het voor dat partijen zelfs de aanleiding van het conflict niet eens meer paraat hebben.

Partijen kunnen dan baat hebben bij begeleiding van een mediator. Iemand die geen positie inneemt maar wel een luisterend oor voor alle partijen biedt. Een goede mediator zorgt er ook voor dat alles wat gezegd dient te worden op een goede manier op tafel komt.

Vrijheid

Je gelijk krijgen of samen een oplossing vinden?

Kort gezegd is mediation het oplossen van een conflict onder begeleiding van een mediator, een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar. Bij mediation gaat het niet om gelijk hebben en gelijk krijgen, winnen of verliezen, maar om het vinden van een voor partijen acceptabele oplossing van het conflict.

Conflicten

De voordelen van mediation

Niets doen en een conflict laten voortduren is een wijze van conflicthantering die vaker voorkomt dan je zou denken. Erg frustrerend en je schiet er niets mee op. Procederen, in welke vorm dan ook, komt ook vaak voor. Meestal is dat een tijdrovende en kostbare proces. De uitkomst is onzeker, er is immers altijd een zeker risico en de sfeer tussen partijen knapt er zelden van op. De belangrijkste voordelen van mediation op een rij:

 

✓   Bij mediation worden de kosten gedeeld door beide partijen (meestal ieder de helft). Lees hier meer over de kosten.

✓   Het tarief van een mediator ligt veelal lager dan dat van een advocaat.

✓   Een mediationtraject bestaat vaak tussen drie en vijf gesprekken van twee uur en kan dus snel afgerond worden. Een gang naar de rechter beloopt zo maar enkele maanden.

✓   Partijen hebben daadwerkelijke invloed op de uitkomst. De uitkomst wordt gedragen door beide partijen, bij een rechterlijke uitspraak wordt meestal een partij teleurgesteld en niet zelden alle partijen.

✓   Mediation leidt vaak tot een normalisatie van de relatie tussen partijen, bij een rechtsgang is dat meestal niet het geval.

Mark de Krosse

Hoe verloopt het mediationtraject? 

De vrijblijvende kennismaking

Het traject begint eigenlijk altijd met een vrijblijvende kennismaking/intake. Voor partijen is dit belangrijk om te bepalen of zij een klik hebben en of er een vertrouwensbasis is. Vertrouwen bij alle partijen is essentieel. Er worden gevoelige zaken met elkaar besproken.

Tijdens de kennismaking komt het conflict summier aan de orde. Niet veel meer dan nodig om een korte omschrijving te maken voor in de mediationovereenkomst.

Vervolgens controleert de mediator bij partijen of zij vrijwillig deelnemen, voor zichzelf (of hun organisatie) kunnen en mogen opkomen en of partijen constructief aan de mediation willen beginnen.

Contacten Mark

De mediationovereenkomst

Voordat de traject echt start sluiten de partijen met de mediator een overeenkomst. Hierin wordt vooral de rol van de mediator geregeld. De kosten van het traject en de kostenverdeling tussen partijen worden geregeld. En niet onbelangrijk, de geheimhoudingsplicht wordt schriftelijk vastgelegd. Er wordt nog niets over de gang van zaken tussen partijen geregeld. Dat komt later.

De overeenkomst voldoet aan de eisen die het MfN daaraan stelt. Er wordt ook verwezen naar een klachtenprocedure en naar de gedragsregels waaraan de mediator gebonden is.

Mediationovereenkomst

De gesprekken

In het eerste gesprek legt de mediator nog een keer het proces uit, refereert aan de mediationovereenkomst, checkt de vrijwilligheid en wijst iedereen nog even op zijn geheimhouding en verantwoordelijkhede. Dan begint het werk pas echt.

Het is de verantwoordelijkheid van de mediator dat partijen in een veilige omgeving hun verhaal kunnen doen. De mediator stelt zich onpartijdig en neutraal op, en stelt de nodige vragen om alle zaken op tafel te krijgen. Vaak lukt dat niet in het eerste gesprek, soms wel. Als alles wat besproken moet worden besproken is, gaan partijen op zoek naar oplossingen en proberen we samen afspraken te maken.

Gesprekken voeren

De vaststellingsovereenkomst

Als partijen tot oplossingen komen, en dat is in het overgrote deel van de gevallen zo, dan legt de mediator deze zo goed mogeijk vast in een vaststellingsovereenkomst. Of bij een echtscheiding in het convenant. Op dat moment worden de afspraken pas bindend. Partijen kunnen namenlijk tussentijds de mediation afbreken en zijn dan niet gebonden aan wat ze tot dusver hebben besproken. Dit geeft partijen tijdens het mediationtraject de ruimte om alle mogelijkheden te bespreken en te verkennen.

Als de afspraken netjes zijn vastgelegd en getekend zijn dan eindigt het mediationtraject. De mediator zal het proces ook formeel beëindigen. Soms is er een stukje nazorg nodig. Ook daar ben ik voor beschikbaar.

Kennismaken? Laat een terugbelverzoek achter!

Vrijblijvend kennismaken

Een no-nonsense aanpak

Eerlijke en duurzame oplossingen

Een bekwame mediator met de juiste papieren.

MfN Mediator
ADR Mediator
NMv-Mediator
Informatiegids illustratie

Weten waarom mediation werkt?

Je krijgt antwoord op de volgende vraag:

  •    ✓   Wat is mediation?
  •    ✓   Wanneer schakel je een mediator in?
  •    ✓   Wat zijn de voordelen?
  •    ✓   Wie is Mark?

 

Voor antwoord op deze vragen en nog veel meer...

 

Klanten vertellen:

"Mark is een echte professional, hij is makkelijk benaderbaar en heb mij bij hem altijd vrij gevoeld om te zeggen wat ik wilde zeggen. Hij is duidelijk in zijn uitleg, overal transparant in en belooft geen mooie verhalen maar de realiteit en wat er haalbaar is. Hele fijne man om dit traject mee te doorlopen."

"Wij zijn samen tot een goed besluit gekomen, je heb mij heel goed behandeld en eerlijk gewezen en gezegd hoe het ervoor staat. Dank."

"Het doorlopen traject is kort samen te vatten, helder en daadkrachtig, maar bovenal op een persoonlijke en vriendelijke manier. Zeer tevreden met het verloop."

"Communicatie over en weer was zorgvuldig en snel. Heel prettig."

© Copyright 2024 | DKM Mediation | Website door Oog op Marketing

Call Now Button