Calamiteitenregeling

1 Doel

Onderliggende calamiteitenregeling is opgesteld om in geval van nood cliënten:

a) direct te kunnen informeren dat een geplande mediation niet kan doorgaan (eerstelijns achtervang door een zaakwaarnemer) en

b) indien deze situatie langer dan twee weken zal voortduren, ervoor te zorgen dat cliënten goed begeleid worden zodat zij tijdelijk of definitief over kunnen gaan naar een collega-MfN-registermediator (tweedelijns achtervang).

2 Definitie calamiteit

Een plotselinge en onverwachte gebeurtenis die tot gevolg heeft dat , als mediator, niet meer in staat is om in contact te treden met [zijn/haar] cliënten.

 

3 Uitwerking calamiteitenregeling

3.1 Toegang tot de agenda van de Mediator door de zaakwaarnemer

In de eerste twee weken na het optreden van de calamiteit is de zaakwaarnemer bevoegd om toegang te krijgen tot de agenda, contactinformatie en dossiers zoals deze zijn opgeslagen in het kantoor en de computer van de mediator. Deze bevoegdheid strekt zich tot het opzoeken van contactgegevens en geplande afspraken om daarmee cliënten te kunnen verwittigen van het feit dat de geplande mediations geen doorgang kunnen vinden. De zaakwaarnemer informeert cliënten tevens dat, indien de situatie langer dan twee weken zal voortduren, de tweedelijns collega-mediator contact zal opnemen over het verdere verloop van de mediations.
De lopende/openstaande mediation dossiers zullen op een gemakkelijke manier herkenbaar zijn in de werkcomputer en alle afspraken zijn terug te vinden in de agenda. De mediator zorgt ervoor dat de toegangscode van de computer voor deze situatie bekend is bij de zaakwaarnemer Rudy van der Linden.

 

3.2 Mogelijke overname van lopende dossiers

In het geval de calamiteit langer dan twee weken voortduurt, is tweedelijns collega-mediator Rudy van der Linden (MfN-nummer 15699) bevoegd om toegang te krijgen tot agenda, contactinformatie en dossiers zoals deze zijn opgeslagen in het kantoor en de computer van de mediator. Toegangscode zal bekend zijn via de eerstelijns achtervang. De collega-mediator zal in overleg met cliënten treden over de voortgang van de mediation. De opties die hierbij aan de orde kunnen komen zijn onder meer:

 

• Overname van de mediation door de collega-mediator, al dan niet voor de duur van de calamiteit. Hiertoe wordt een nieuwe mediationovereenkomst met partijen gesloten op basis van het eerder afgesproken uurtarief.

• Overdracht van de mediation aan een andere MfN-registermediator of mediator naar keuze van de partijen. De collega-mediator zorgt voor de schriftelijke en financiële afronding van de mediation ten behoeve van de overdracht.

• Uitstellen van de mediation tot nader orde. De collega-mediator spreekt met partijen af wanneer een nieuw contactmoment zal zijn om te bespreken of en in hoeverre de calamiteit voortduurt en een verdere voortgang van de mediation in de weg staat.

 

4 Geheimhouding

Partijen verklaren hierbij de vertrouwelijkheid die conform artikel 7 van het MfN-Mediationreglement geldt voor mediations te respecteren en zich schriftelijk te verbinden aan de geheimhouding middels ondertekening van deze calamiteitenregeling.

 

Contactgegevens zaakwaarnemer en tweedelijns collega-mediator:

 

Veluwe Mediation | Rudy van der Linden

Mussenkampseweg 11 | 8181 PJ Heerde

Email: info@veluwemedation.nl | Web: www.veluwemediation.nl

Telefoon: 06-51216663

© Copyright 2024 | DKM Mediation | Website door Oog op Marketing

Call Now Button